Biznes i Finanse

Elektroniczny obieg faktury

Nie da się ukryć, że coraz większą popularnością cieszą się narzędzia, które usprawniają pracę prowadzonego przedsiębiorstwa i sprawiają, że prowadzenie własnej firmy staje się czystą przyjemnością, a nie przykrą koniecznością, aby zarobić na wikt i opierunek. Elektroniczny obieg faktur należy właśnie do takich innowacji, którymi powinien się zainteresować każdy właściciel dobrze prosperującej firmy na rynku […]

Biuro rachunkowe Piekary Śląskie

Piekary Śląskie są miejscowością, w której mieszka ponad 50 000 osób, wiele z nich to przedsiębiorcy. Prowadzą oni działalność gospodarczą i co miesiąc zmagają się z prawem księgowym/podatkowym. Dla przedsiębiorców z Piekar Śląskich – w mieście tym zaczęły pojawiać się biura rachunkowe. Biura te ułatwią życie każdemu przedsiębiorcy, który na co dzień musiał sam zmagać […]

Skuteczna windykacja należności Katowice

Skuteczne odzyskiwanie należności pochodzących na przykład od nieuczciwych kontrahentów to zadanie, które może stanąć przed każdym, kto prowadzi swoją własną działalność gospodarczą. Skuteczna windykacja należności Katowice stanie się drogą do walki o swoje pieniądze. Jak skutecznie walczyć o swoje pieniądze? To zadanie, do którego musimy się odpowiednio przygotować. Pomocne w tym okażą się materiały, które […]

Skup monet Wałbrzych

Monet mające wartość kolekcjonerską lub historyczną na rynku polskim uznawane są za rarytas, na który ochotę ma wielu zbieraczy. Oni właśnie bardzo często biorą udział w różnego rodzaju aukcjach, które organizowane są przez skupy, którzy na życzenie swoich klientów chcą spieniężyć rzadko spotykane monety, na które nie znaleziono na początku kupca. Monety pochodzące na przykład […]

Skandia polisa inwestycyjna

Oszczędność jest bardzo pożądaną cechą w społeczeństwie. Każda osoba, która zostawia pewną sumę pieniędzy na nieprzewidziane wydatki, jest godna pochwały. Wiele osób jednak nie ma z czego oszczędzać, ponieważ cała wypłata jest pochłaniana na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem rodziny. Jednak w momencie, gdy dzieci osiągną niezależność i wyjdą na swoje, warto zastanowić się, czy […]

Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy powinno być dokonywane przez każdego obywatela Polski, który osiąga dochody w Polsce i poza jej granicami. Ten obowiązek nie dotyczy osób, które pozostają poza granicami kraju i ich centrum życiowe nie mieści się w Polsce. Do pewnego momentu od wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej istniały niekorzystne przepisy podatkowe, których […]

Powiernictwo inwestycyjne

Na polskim rynku powiernictwo inwestycyjne jest usługą, która kierowana jest zarówno do krajowych jak zagranicznych klientów instytucjonalnych. Skorzystać z niej mogą także osoby fizyczne, nie mają z tym większych trudności. Kto najczęściej korzysta z powiernictwa? Jak pokazują statystyki najczęściej ta usługa zlecana jest przez fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Poważnie nad ich wykorzystaniem zastanawiają się […]

Kryzys demograficzny

Ekonomiści zgodnie twierdzą, że niż demograficzny, którego obecnie jesteśmy świadkami, będzie miał bardzo negatywny wpływ na życie społeczeństwa w przyszłości. Już teraz brakuje pieniędzy na emerytury dla naszych seniorów. Rodzi się coraz mniej dzieci. Jak się odnaleźć w tym świecie? Jak być spokojnym o los nasz i przyszłych pokoleń, kiedy wisi nam nami wizja naszej […]

Ekonomia w biznesie

Najważniejszym czynnikiem prowadzącym do podjęcia trafnych decyzji jest ekonomia. Jej analiza pozwala na umiejętne i słuszne zarządzanie przedsiębiorstwem. Otaczający nas świat jak i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa podlegają nieustannym zmianą przez co niezbędna jest analiza ekonomiczna każdego przedsiębiorstwa, która pozwala na zachowanie płynności finansowej oraz uświadamia osobom decyzyjnym jakie czynniki i środki można jeszcze efektywniej wykorzystać […]

Ekonomia sektora publicznego.

Ekonomia publiczna lub sektora publicznego, jest nauką o polityce rządu analizowaną przez pryzmat efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości. Na najbardziej podstawowym poziomie, stanowi ramy dla myślenia o tym, czy rząd powinien uczestniczyć w ekonomii i do czego powinna ograniczać się jego rola na rynku. W tym celu, teoria mikroekonomiczna jest wykorzystywana do oceny, czy rynek prywatny […]

Ekonomia domowa a posiadanie dziecka

Naturalnym etapem w życiu człowieka jest chęć stworzenia rodziny. Wiąże się to jednak często z postawieniem do góry nogami metod w zakresie takich kwestii, jak: finanse, ekonomia, zarządzanie czasem i pieniędzmi. Ekonomia singla i głowy rodziny drastycznie się różni. Ekonomia singli ogranicza się do inwestowania w siebie. Determinuje też zakres obowiązków i ogranicza sferę wydatków. […]

Ekonomia upadku

Upadek, zawsze najbardziej boli z wysoka. Szczególnie dotkliwe są, upadki wielkich korporacji, załamanie się gospodarki mocarstw. Ekonomia upadku jest też obecna w codziennym życiu szarego człowieka. Ekonomia zawsze niesie ze sobą ryzyko upadku. Można nawet stwierdzić, że ekonomia, bez ryzyka nie istnieje. Jednostki o silnych osobowościach i bogatych doświadczeniach w zakresie zarządzania finansami, doskonale wiedzą, […]

Polskie społeczeństwo a ekonomia

Ekonomia w polskich domach, znacznie różni się od ekonomii w domach brytyjskich, amerykańskich, czy niemieckich. Doświadczenia historyczne i w związku z tym- różne modele gospodarcze i ekonomiczne sprawiły, że dynamicznie zmienijące się społeczeństwo, nie wyklarowało w mentalności społecznej stabilności. Szczególnie negatywny wpływ miało tu doświadczenie komunizmu, gdzie ekonomia narzucona przez ZSRR i gospodarka centralnie planowana […]

Żyj ekonomicznie

W obecnym czasie ekonomia choć nie wszystkich interesuje, jest bardzo aktualnym tematem. Spowodowane jest to faktem, że bardzo wiele osób ma spore problemy finansowe i z tego powodu musza liczyć przede wszystkim na to, żeby żyć jak najtaniej, jak najbardziej oszczędnie. Innymi słowy bardzo ekonomicznie. Choć dla wielu osób jest to pojęcie dość abstrakcyjne, to […]

Finanse

Dla osób, które szukają zatrudnienia po kierunkach prawniczych lub ekonomicznych, nie lada gratką jest system finansów publicznych. Tworzy go wiele instytucji, które do swojej należytej obsługi potrzebują osób cechujących się wybitnymi kwalifikacjami oraz nienagannym charakterem. Przede wszystkim osoba pretendująca do takich zawodów nie może być karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Finanse to […]

Sterownik schładzarki do mleka Sach-12M-o

W skrócie o schładzarkach Schładzarka (nie mylić z zamrażarkami) to nieskomplikowane urządzenie chłodnicze, które służy do schładzania, bądź zamrażania produktów. Procesowi mogą być poddawane nawet bardzo gorące dania tuż po ich przygotowaniu. Możemy schładzać/zamrażać dania obiadowe, owoce, warzywa etc. Cechą charakterystyczną jest to, że cały proces jest skrócony do minimum i wynosi : – w […]

Depozyty czekowe

Banki zdobywają fundusze w drodze emisji (sprzedaży) zobowiązań (pasywów), które są z tego powodu nazywane również źródłami funduszy. Fundusze zgromadzone przez emisję zobowiązań są przeznaczane na zakup dochodowych aktywów. Depozyty czekowe są to rachunki bankowe, które pozwalają właścicielowi rachunku wystawiać czeki na rzecz osób trzecich. Depozyty czekowe obejmują wszystkie rodzaje rachunków, w ciężar których można […]

Definicja fed to ml

Najwęższa definicja pieniądza ustalona przez Fed to Ml, która odpowiada definicji proponowanej przez podejście teoretyczne i obejmuje gotówkę, wkłady na rachunkach czekowych oraz czeki podróżnicze. Aktywa te są bezsprzecznie pieniądzem, ponieważ mogą być bezpośrednio użyte jako środek wymiany. Do połowy lat siedemdziesiątych tylko banki handlowe mogły prowadzić rachunki czekowe, przy czym obowiązywał zakaz wypłacania odsetek […]

Deficyty budzetowe

Jak dotąd dowiedzieliśmy się, dlaczego deficyty budżetowe w niektórych państwach muszą prowadzić do kreacji pieniądza i inflacji. Albo deficyty są tak ogromne, albo państwo nie ma wystarczającego dostępu do rynków kapitałowych, na których mogłoby sprzedawać obligacje rządowe. Żaden z tych opisów nie wydaje się jednak odpowiadać sytuacji Stanów Zjednoczonych. Deficyty w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście wzrosły […]

Deficyt

Istnieje kilka sposobów, aby się przekonać, dlaczego deficyt prowadzi do zwiększenia bazy monetarnej, jeśli zasoby obligacji rządowych należących do społeczeństwa nie wzrosną. Najprostszy przypadek zachodzi wówczas, kiedy rządowy departament skarbu ma prawne możliwości emisji gotówki na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu jest wtedy bardzo nieskomplikowane: rząd po prostu płaci za wydatki przekraczające jego przychody nową gotówką […]

Dazenie do zdobycia wladzy

Dążenie do zdobycia jak najszerszej władzy wyjaśnia również przyczyny, dla których Fed podjęła gwałtowną kampanię o przejęcie kontroli nad większą liczbą banków. Uwieńczeniem kampanii było przyjęcie ustaw, które od 1987 r. rozciągnęły wymóg rezerw obowiązkowych Fed na wszystkie banki (nie tylko członkowskie banki handlowe). Teoria biurokratycznych zachowań wydaje się mieć zastosowanie w odniesieniu do działalności […]

Czy stajemy sie spoleczenstwem bezgotowkowym

Po zapoznaniu się z zaletami pieniądza elektronicznego mógłbyś dojść do wniosku, że szybko staniemy się społeczeństwem bezgotówkowym, w którym wszystkie płatności będą dokonywane elektronicznie. Prawdziwie bezgotówkowa społeczność prawdopodobnie nie jest tak blisko. Rzeczywiście, prognozy społeczeństwa bezgotówkowego pojawiają się już od dwudziestu lat, jednak żadna z nich jeszcze się nie spełniła. Na przykład, w 1975 r. […]

Podejscia nonaktywistycznego

Czy możliwość, że oczekiwania polityki liczą się w procesie wyznaczania płac, przemawia na rzecz stanowiska nonaktywistycznego? Argumentacja na rzecz stanowiska aktywistycznego mówi, że ze względu na powolność procesu do-stosowań płac i cen, polityka aktywistyczna o wiele szybciej przywróci gospodarkę do stanu pełnego zatrudnienia w punkcie 2 niż polityka nonaktywistyczna w punkcie 1. Argumentacja aktywistyczna nie […]

Kryzys kapitalowy

W okresie recesji 1990-1991 i w roku następnym rynek kredytowy przeżywał spadek, niemający precedensu od czasu II wojny światowej. Wielu ekonomistów i polityków twierdziło, że był to okres ?kryzysu kredytowego”, podczas którego kredyty były trudno dostępne, w wyniku czego aktywność gospodarcza w latach 1990-1992 bardzo spadła. Czy zahamowanie ekspansji kredytowej było przejawem kryzysu, a jeśli […]

Cykle swinskie

wahania cykliczne, jakim w warunkach gospodarki kapitalistycznej podlega produkcja żywca wieprzowego. Na podstawie uogólnienia długoletnich obserwacji skonstruowano teorię ?cyklów świńskich”, które zaklasyfikowano do tzw. cyklów specjalnych, tj. przebiegających niezależnie od ogólnych wahań koniunktury i mających swój własny mechanizm. Opis mechanizmu ?cyklów świńskich” jest nader prosty. Gdy z jakiegoś powodu (np. nieurodzaju zbóż czy ziemniaków) wzrośnie […]

Cykl koniunkturalny

Periodycznie powtarzające się długookresowe wahania podstawowych wielkości gospodarczych: produkcji, zatrudnienia, kredytu i cen. Wahania koniunkturalne różnią się od innych rodzajów wahań wielkości gospodarczych, chociaż mogą wpływać na ich przebieg i podlegają ich wpływowi. Poza wahaniami cyklicznymi rozróżnia się wahania sezonowe w ramach roku, wynikające ze zmian pór roku j warunków naturalnych, oraz zmiany przypadkowe, nie […]

top