Rzeczoznawca budowlany Warszawa

Kim jest rzeczoznawca budowlany?
Kiedy potrzebujemy dokonać rzetelnej ekspertyzy budowlanej, dokonać opinii technicznej budynku dopuszczonego do użytku lub gdy po prostu chcemy sprawdzić aktualny stan budynku należy udać się do rzeczoznawcy budowlanego. Osób, które wykonują ten zawód jest dużo jednakże zawsze trzeba skierować się do osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie budownictwa, które nadaje Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Ocenienie stanu technicznego budynku wymaga niezwykłej dokładności i jest bardzo ważne. Należy się więc udać do wybranego rzeczoznawcy budowlanego jak na przykład rzeczoznawca budowlany Warszawa i poprosić o dokonanie odpowiedniej ekspertyzy. Cena takiej usługi zależy od rodzaju nieruchomości i jej wielkości, ilości wyjazdów, które często są potrzebne, terminu wykonania takiej ekspertyzy czy też udziału innych specjalistów potrzebnych do wydania opinii o stanie technicznym nieruchomości. Taka ekspertyza budowlana może być wykorzystywana przez prokuraturę, policję, sąd w sprawach z dziedziny prawa budowlanego a nawet cywilnego. Ponadto rzeczoznawca budowlany może badać przyczyny katastrof budowlanych czy różnych awarii jak również omawiać istniejące już ekspertyzy budowlane czy techniczne.

Author:

Related Post

top