Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy powinno być dokonywane przez każdego obywatela Polski, który osiąga dochody w Polsce i poza jej granicami. Ten obowiązek nie dotyczy osób, które pozostają poza granicami kraju i ich centrum życiowe nie mieści się w Polsce.

Do pewnego momentu od wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej istniały niekorzystne przepisy podatkowe, których ostrze wymierzone było bezpośrednio w osoby osiągające dochody w więcej niż jednym kraju. Nie istniały odpowiednie umowy dwustronne z państwami krajów UE, które znosiłyby przymus płacenia podatku od dochodu uzyskiwanego poza granicami Polski. Oznaczało to przymus rozliczania się z dochodów w Polsce i płacenia wysokich podatków od kwot uzyskanych poza granicami kraju, przeliczanych na złotówki. Co gorsza, ta sama kwota pieniędzy była opodatkowywana dwukrotnie, gdyż fiskus polski działał równolegle z fiskusem kraju, w którym dochód osiągnięto. Stwarzało to chorą sytuację, niezwykle niekorzystną dla obywateli, którzy musieli oddawać dużą część swoich dochodów fiskusowi.

Author:

Related Post

top