Funkcją superwizji jest przede wszystkim kompleksowe przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz zwalczanie i zapobieganie stresowi, który jest przecież nieodłącznym elementem związanym z podejmowaniem pracy. Dzięki tej funkcji superwizja pozwoli podnieść efektywność pracy, która często jest obniżana właśnie z powodu chronicznego stresu pracowników. Superwizja powinna być zaplanowana w sposób kompleksowy i powinna ją przeprowadzać osoba odpowiednio do tego przygotowana: psycholog lub osoba posiadająca dużą wiedzę z dziedziny wykonywanej pracy.

Proces superwizyjny

Superwizja może być indywidualna bądź też grupowa. Przed jej rozpoczęciem powinien być zawarty kontrakt, który zawierać będzie wszelkie zasady zobowiązujące osobę superwizerowaną. Kontrakt taki winien mieć zapisane konkretne cele, które stawiają przed sobą dwie strony superwizji, ich prawa i obowiązki, czas trwania oraz zasady zakończenia. Pierwszy etap superwizji powinien obejmować nawiązanie pozytywnej relacji superizora ze swoim klientem, na przykład poprzez zadanie pytania o samopoczucie. W dalszej kolejności należy przedstawić jasno cele sesji superwizyjnej i zdecydować jaki temat zostanie poddany analizie jako pierwszy. Po tym wstępnym etapie zadaniem superwizora jest właściwe rozeznanie tematu, przedstawienie swoich sugestii klientowi, a następie wspólne zaplanowanie konkretnych rozwiązań. Sesja superwizyjna powinna zakończyć się podsumowaniem, a także uzgodnieniem terminu kolejnej sesji.

Pomyśl o superwizji w Twojej firmie!

W dobie panującego dziś wyścigu szczurów spowodowanego dążeniem do nieograniczonej maksymalizacji zysków, pracownicy są narażeni na ryzyko wypalenia zawodowego. Taki stan rzeczy wpływa bardzo negatywnie na funkcjonowanie całej firmy. Aby temu zapobiec warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług profesjonalnego superwizora, który pomoże pracownikom zachować satysfakcję z wykonywanej pracy, a także zwiększyć wyraźnie jej efektywność.

Author:

Related Post

top