Ekonomia w polskich domach, znacznie różni się od ekonomii w domach brytyjskich, amerykańskich, czy niemieckich. Doświadczenia historyczne i w związku z tym- różne modele gospodarcze i ekonomiczne sprawiły, że dynamicznie zmienijące się społeczeństwo, nie wyklarowało w mentalności społecznej stabilności. Szczególnie negatywny wpływ miało tu doświadczenie komunizmu, gdzie ekonomia narzucona przez ZSRR i gospodarka centralnie planowana odcięły nas o uczestnictwa w globalym, kapitalistycznym podejściu do pieniądza. Ekonomia w ujęciu kapitalistycznym, wychodzi poza region i jest nastawiona globalnie. W  dobie nowych technologii, gdzie również ekonomia przenosi się do świata wrtualnego, ważna jest szeroka perspektywa.W polskich domach, po transformacji ustrojowej, pokutowało przekonanie, że „lepiej było za komuny”. Ludzie tracili swoje majątki, musieli się przebranżawiać, często ludzie przegrwali z bankami i plajtowali. To doświadczenie stanowi podstawy polskiego rozumienia pojęcia ekonomia.

Author:

Related Post

top