Pieniądz w formie monet , pieniądz papierowy , pieniądz w formie zapisu elektronicznego – to są najbardziej znane formy pieniądza z którymi mamy do czynienia w dwudziestym pierwszym wieku. Warto sobie zadać pytanie co pełniło funkcje pieniądza jeszcze długo, długo przed tym zanim popularna była forma pieniądza z jakim mamy do czynienia dziś. Otóż początkowo ludzie nie znali pieniądza i stosowali wymianę bezpośrednią towar za towar , czyli załóżmy , że jedna osoba w miasteczku dobrze hodowała kury , a druga osoba z miasteczka dobrze łowiła ryby. Wymiana była prosta ryba za kurę. Tego typu wymiany stosowano bardzo długo , jednak czasami były sytuacje bardzo niezręczne – w przypadkach gdy towar był niepodzielny. W końcu bardzo ciężko jest wymienić krowę na kurę lub rybę za żywego konia. W końcu wymyślono pieniądz , za pomocą którego wymiana towarów oraz usług była o wiele prostsza niż poprzednio. Nie było to jednak przejście natychmiastowe. Najpierw jako środek płatniczy stosowano złoto , które co prawda posiadało dużą wartość , jednak cały czas było ono słabo podzielne. Złoto kroiło się na coraz to drobniejsze porcje , jednak i to było kłopotliwe gdyż nie mając precyzyjnych wag , bardzo często tranzakcie były niewygodne , nieprecyzyjne i bardzo dużo osób oszukiwało. Gdy natomiast wymyślono złote monety , sytuacja wyglądała już nieco lepiej. W przypadku gdy chciano stosować drobniejsze nominały rozpłaszczano złoto , a co sprytniejsi dodawali do złota miedzi , powodując wewnętrzną inflację , tak więc i ta forma płatności nie zdawała do końca egzaminu. Postanowiono wymyślić coś lepszego , jednak przychodziło to z ogromnym trudem. Prawdopodobnie do dziś nie znali byśmy współczesnej formy pieniądza jakby nie przypadek. Mało kto wie , ale współczesny pieniądz wymyślono całkiem przypadkiem.

Author:

Related Post

top