Błąd lekarski to niewątpliwie sytuacja, która może zniszczyć komuś życie, Może tak się stać za sprawą tego, gdy pacjent staje się osobą niepełnosprawną lub musi przez długi czas korzystać z zabiegów lub innych rozwiązań, które przywrócą jego sprawność lub zdrowie. W przypadku starania się o odszkodowanie za błąd lekarski pacjent może starać się o rekompensatę w specjalnie stworzonych komisjach przy województwie. Komisja ta weryfikuje i ustala, czy rzeczywiście pacjent poniósł szkodę na swoim zdrowiu, czego przyczynę można rozpatrywać w błędzie lekarskim. Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku przez pacjenta, które będzie zawierać podstawowe dane, wskazanie błędu, uzasadnienie i przestawienie własnej propozycji co do wysokości rekompensaty. W przypadku śmierci poszkodowanego pacjenta, o uzyskania odszkodowania mogą się starać o to jego spadkobiercy. Kolejnym krokiem jest opłacenie opłaty za złożenie wniosku. Następnie komisja ustala fakty i okoliczności zdarzenia i wydaje specjalne orzeczenie dla poszkodowanego.

Author:

Related Post

top