Komornik Poznań
Przy sądzie rejonowym można spotkać taką osobę jak komornik Poznań Nowe Miasto – któż to taki?
Otóż komornik to nikt inny jak pewnego rodzaju stróż spłat zadłużeń, który jest jedynym zagwarantowaniem odzyskania długu, szczególnie wtedy, gdy firmie, której dany petent nie oddał długów nie udało się skutecznie skłonić dłużnika do spłaty tego zadurzenia. Z definicji wynika, że komornik nie jest urzędnikiem państwowym, ale funkcjonariuszem publicznym, który działa przy konkretnym sądzie rejonowym, a który rozwiązuje problemy przy spłacie długu. Komornik sądowy na wniosek wierzyciela może prowadzić czynności w całym kraju, tak aby odzyskać pieniądze od dłużników dla wierzycieli. Wyjątek stanowią sytuacje w przypadku egzekucji nieruchomości. Komornik ma obowiązek realizacji decyzji sądu, nie może odmówić rozpoczęcia postępowania w każdej sprawie. Komornik sądowy identyfikuje się zawsze legitymacją ze zdjęciem, nazwiskiem, funkcją jaką posiada i z oznaczeniem sądu rejonowego, przy którym działa.
Komornik sądowy przyjmuje również petentów w swojej kancelarii komorniczej, dzięki czemu pewnie czynności komornicze można odpowiednio ustalić w dogodnym dla obu stron terminie. Na wykonywanie czynności, poza wyznaczonym czasem pracy, każdy komornik musi mieć pozwolenie prezesa sądu, więc ich praca jest w zupełności zgodna z prawem.

Author:

Related Post

top