30 września 2015 w sali konferencyjnej hotelu Sanvit w Sanoku, odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiłem swój program wyborczy.

Program gospodarczy Nowoczesnej opiera się na trzech filarach:

Wolności. Co nie jest zabronione jest dozwolone
Sprawiedliwości. Polska bez uprzywilejowanych grup
Przejrzystości. Proste równe podatki 3×16

Polsce potrzebny jest nowy impuls do rozwoju. Chcemy żyć w nowoczesnym i dobrze zarządzanym kraju. Mamy w Polsce potencjał, którego w pełni nie wykorzystujemy. Żeby tak się stało, musimy stworzyć odpowiednie warunki.

Musimy skoncentrować się na nowoczesnej gospodarce i wprowadzeniu ułatwień dla przedsiębiorców, bo to oni tworzą miejsca pracy. Gospodarka będzie silna wtedy, gdy silna będzie przedsiębiorczość. Nie możemy zgadzać się na nękanie firm częstymi, nieuzasadnionymi kontrolami, wynikającymi z poleceń ekipy rządzącej, że „80% kontroli ma się skończyć sukcesem”. Ze względu na niejasność skomplikowanych przepisów i różną interpretację ich stosowania wiele firm musiało zaprzestać swojej działalności. Chciałbym wprowadzenia jasnych, przejrzystych zasad podatkowych (3×16 VAT, PIT, CIT), które ułatwią funkcjonowanie ludziom. Wprowadzenie wolności gospodarczej w myśl zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” umożliwi działanie przedsiębiorcom i tworzenie nowych miejsc pracy.

Zmiany potrzebne są również w służbie zdrowia i polityce społecznej. Pacjent musi być na pierwszym miejscu. Należy odciążyć lekarzy od nadmiernej biurokracji, zinformatyzować służbę zdrowia tak by zmniejszyły się kolejki do specjalistów. Należy zapewnić godziwe wynagrodzenie pielęgniarkom, by miał nas kto leczyć. Należy stworzyć programy dla wrażliwych grup społecznych, w szczególności najstarszych i najmłodszych oraz wprowadzić dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne.

Emeryci powinni mieć godne emerytury. Ulgi i pomoc powinny być niesione tylko najbardziej potrzebującym. Powinny być skuteczne programy aktywizujące bezrobotnych.

Jestem wykładowcą wyższych uczelni i martwi mnie to, że kierunki studiów i programy nauczania nie przygotowują studentów praktycznie do zawodu, że wielu absolwentów boryka się z bezrobociem. Brakuje szkolnictwa zawodowego. Należy wyrównać szanse edukacyjne, na każdym etapie edukacji. Ważne jest wypracowanie współpracy szkół wyższych i biznesu, stworzenie programów nauczania połączonych z płatnymi stażami w firmach. Chcemy rozwinąć kierunki i klasy patronackie
w porozumieniu z firmami po to, by ułatwić start młodym.

Chcemy wprowadzić 2-kadencyjność na wszystkich szczeblach władzy. Chcemy skończyć
z finansowaniem partii z budżetu państwa. Mamy dość ośmiorniczek i drogich win z naszych podatków. To obywatele powinni decydować jakich polityków chcą utrzymywać.

Musimy naprawić Polskę, wierzę, że teraz jest na to najlepszy czas, dlatego zachęcam do głosowania na Nowoczesną

Author:

Related Post

top