Okręg Wyborczy 22 (krośnieńsko – przemyski)

Urodzony w Lesku aktualnie mieszka w Sanoku, żonaty, ojciec dwóch córek, z których jedna jest lekarzem, druga nauczycielem języka polskiego. Ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, absolwent studiów podyplomowych w zakresie metodologii badań w naukach ekonomicznych, doktor nauk ekonomicznych na Akademii Finansów w Warszawie. Jego praca doktorska została uznana, że najlepszą pracę z dziedziny ekonomii w 2010r. Jest laureatem ogólnokrajowego konkursu w zakresie wiedzy ekonomicznej „Eurostarteg 2002”,organizowanym przez UE i Komitet Współpracy z Unią Europejską. Był członkiem rady programowej „Prawo przedsiębiorcy” wydawnictwa „Infor”.

Pracę zawodowa rozpoczął na stanowiskach w działach ekonomicznych podmiotów gospodarczych przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej, pełniąc między innymi funkcje głównego księgowego, audytora i członka zarządu w podmiotach prawa handlowego. Jako jeden z pięciu przedsiębiorców Podkarpacia, który osiągnął sukces w biznesie, został wybrany do ogólnopolskiej galerii przedsiębiorców „Biznes Dobry Wybór”.
Wiedzę o funkcjonowaniu podmiotów w gospodarce rynkowej poszerzył w czasie dwuletniego pobytu w USA. Po powrocie do kraju, wspólnie z braćmi założył spółkę rodziną, która działa na rynku lokalnym i dynamicznie się rozwija. W ten sposób stał się współwłaścicielem stacji paliw w Sanoku i Lesku wraz z infrastrukturą techniczną. Bracia jako pierwsi na Podkarpaciu z sukcesem zrealizowali inwestycję budowy centrum handlowego w Sanoku, wprowadzając jak na owe czasy dość innowacyjne rozwiązania w regionie (wielkopowierzchniowy sklep samoobsługowy, klimatyzacja, terminal kart płatniczych, drzwi rozsuwane, toalety dla klientów na stacjach paliw).

W okresie 21 lat funkcjonowania firmy nie było sytuacji, by wynagrodzenia dotarły do pracowników z opóźnieniem. Jego firma, jako pierwsza na Podkarpaciu wprowadziła dobrowolnie kodeks etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Właściwe gospodarowanie posiadanym majątkiem firmowym było doceniane przez niezależne gremia, które przyznawały firmie prestiżowe tytuły: Firma roku, Firma FAIR PLAY, Rzetelna Firma, Solidna Firma, Wiarygodni w Biznesie i wiele innych. Posiadaną wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w prowadzeniu własnego biura rachunkowego, które świadczy usługi z zakresu doradztwa gospodarczego i analiz ekonomicznych. Jest biegłym sądowym z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości. Posiada jedne z najwyższych w kraju kwalifikacji zawodowych, uprawniających do wykonywania zawodu.

Odważnie i obiektywnie ocenia działania władz publicznych a jego wnioski przyczyniły się do poprawy funkcjonowania finansów publicznych w regionie.

Author:

Related Post

top