Czym jest inflacja? W najprostszych słowach można rzec, iż jest to wzrost poziomu cen dóbr i usług, aczkolwiek dogłębne wejście w tę tematykę pokazuje, iż jest ona bardziej złożona. Faktem jest natomiast, iż inflacja występuje dosłownie wszędzie, zaczynając od krajów najmniejszych, poprzez średnie, a na wielkich potęgach gospodarczych kończąc. Nie wszędzie ma ona ten sam poziom, a wręcz przeciwnie. Jakie są zaś jej konsekwencje w rozumieniu ogólnym i w rozumieniu wpływu na lokaty bankowe?
Wpływ inflacji na gospodarkę i konsumenta

Wbrew pozorom, inflacja motywuje do oszczędzania, w tym także do sięgania po porównania lokat, dzięki którym można wybrać najatrakcyjniejszy depozyt. Może to przełożyć się na przyspieszenie rozwoju gospodarczego, a także umożliwić zwracanie zaciągniętych długów w niższej wartości środków finansowych, niż, gdy były one pobierane. Do negatywnych jej skutków należy z kolei zwiększenie poczucia niepewności pośród inwestorów i zwykłych konsumentów, złe oddziaływanie na procesy gospodarcze oraz zmniejszenie wartości płac o charakterze realnym. Zmniejsza się także popyt konsumpcyjny. Wszystko to zaś pojawia się wtedy, kiedy pieniądz jest emitowany w zbyt dużym stopniu, niedostosowanym do obecnego poziomu gospodarczego, gdy budżet państwa znamionuje się niezrównoważeniem lub gdy koszta ogólnie pojmowanych procesów produkcyjnych zaczynają rosnąć. To tyle, jeśli chodzi o ogólne skutki inflacji, ale jak to wpływa na same lokaty bankowe?
Wpływ inflacji na depozyty bankowe

Podobnież jak w wyżej wymienionych przypadkach, inflacja oddziałuje na depozyty w sposób bezpośredni, bowiem są one uzależnione od jej stopy. W związku z tym, gdy stopa inflacji ulega zmniejszeniu, lokata zaczyna przynosić zysk, a gdy oprocentowanie lokaty ma wartość niższą, aniżeli inflacja, nie ma mowy o satysfakcjonującym zysku. Tutaj dostrzegamy zaś rolę klienta, który musi dokładnie analizować ranking lokat, obliczać przewidywane zyski oraz brać pod uwagę jedynie rzeczywiste oprocentowanie i ogólnie. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko, iż nawet tak bezpieczna i pewna metoda inwestycyjna jak lokata, zbyt dużego zysku nie przyniesie.

Swoją drogą, jeśli ktoś nie chce ryzykować w związku z wahaniami stóp inflacji, zawsze może sięgnąć po ofertę z oprocentowaniem stałym, która już na etapie podpisywania umowy ma wyznaczony zysk. Jest to więc alternatywa dla jakiegokolwiek ryzyka, które miałoby się wiązać z inwestycjami w depozyty. Mało tego, jest to alternatywa bardzo popularna, co wynika zapewne z obaw konsumentów przed trwającym obecnie kryzysem gospodarczym na kontynencie europejskim i nie tylko. Taka dowolność dowodzi z kolei temu, iż oferty instytucji bankowych mogą być dostosowane do oczekiwań każdego.

Author:

Related Post

top