Ekonomia publiczna lub sektora publicznego, jest nauką o polityce rządu analizowaną przez pryzmat efektywności ekonomicznej i sprawiedliwości. Na najbardziej podstawowym poziomie, stanowi ramy dla myślenia o tym, czy rząd powinien uczestniczyć w ekonomii i do czego powinna ograniczać się jego rola na rynku. W tym celu, teoria mikroekonomiczna jest wykorzystywana do oceny, czy rynek prywatny jest w stanie zapewnić efektywne rezultaty w przypadku braku ingerencji rządowej. Samoistnie, badanie to obejmuje analizę opodatkowania i wydatków rządowych. Temat ten obejmuje wiele sektorów, w tym nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynków zewnętrznych oraz tworzenie i realizację polityki rządu. Ten rodzaj ekonomii opiera się na teorii ekonomii dobrobytu i ostatecznie wykorzystany jest jako narzędzie do poprawy opieki społecznej. Obejmuje ona: Teorię i zastosowanie finansów publicznych, analizę i projektowanie porządku publicznego, dystrybucyjne skutki wydatków podatkowych i rządowych, analizę nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku i zawodność państwa.

Author:

Related Post

top