Najwęższa definicja pieniądza ustalona przez Fed to Ml, która odpowiada definicji proponowanej przez podejście teoretyczne i obejmuje gotówkę, wkłady na rachunkach czekowych oraz czeki podróżnicze. Aktywa te są bezsprzecznie pieniądzem, ponieważ mogą być bezpośrednio użyte jako środek wymiany. Do połowy lat siedemdziesiątych tylko banki handlowe mogły prowadzić rachunki czekowe, przy czym obowiązywał zakaz wypłacania odsetek od wkładów na tych rachunkach. Wraz z pojawieniem się innowacji finansowych , przepisy prawne zostały zmienione tak, aby również inne rodzaje banków: kasy i banki oszczędnościowo-pożyczkowe oraz towarzystwa kredytowe, mogły oferować rachunki czekowe. Poza tym instytucje bankowe mogą prowadzić innego rodzaju rachunki czekowe, takie jak NÓW (przenośne zlecenie wycofania pieniędzy) i ATS (automatyczny transfer z oszczędności), od których są wypłacane odsetki. Jeżeli jednak agregaty pieniężne nie są tak skorelowane, wówczas na podstawie jednego z nich możemy zbudować prognozę podaży pieniądza, która będzie daleko odbiegać od wyników, jakie uzyskalibyśmy, korzystając z innego agregatu. Sprzeczne przewidywania mogą utworzyć dość mylący obraz, co nie pomoże politykom w podejmowaniu właściwych decyzji.

Author:

Related Post

top