Istnieje kilka sposobów, aby się przekonać, dlaczego deficyt prowadzi do zwiększenia bazy monetarnej, jeśli zasoby obligacji rządowych należących do społeczeństwa nie wzrosną. Najprostszy przypadek zachodzi wówczas, kiedy rządowy departament skarbu ma prawne możliwości emisji gotówki na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu jest wtedy bardzo nieskomplikowane: rząd po prostu płaci za wydatki przekraczające jego przychody nową gotówką z podatków. Ten wzrost gotówki przepływa bezpośrednio do bazy monetarnej, baza monetarna rośnie, a wraz z nią, w procesie wielokrotnej kreacji depozytów, rośnie podaż pieniądza. W Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w wielu innych krajach, rząd nie ma prawa emisji pieniądza na pokrycie rachunków. W tym przypadku rząd musi finansować deficyt przez nowe emisje obligacji dla społeczeństwa w celu zdobycia dodatkowych funduszy na zapłatę rachunków. Jeśli jednak obligacje nie znajdą się w rękach społeczeństwa, jedyną alternatywą jest ich zakup przez bank centralny. Aby obligacje nie znalazły się w rękach społeczeństwa, bank centralny musi przeprowadzić ich zakup na otwartym rynku, który, prowadzi do wzrostu bazy monetarnej i podaży pieniądza. Ta metoda finansowania wydatków rządowych jest nazywana monetyzacją długu, ponieważ, jak wynika z przedstawionego tutaj dwustopniowego procesu, dług rządowy wyemitowany na pokrycie wydatków rządowych został wycofany z rąk społeczeństwa i zastąpiony przez pieniądz wielkiej mocy.

Author:

Related Post

top