Dążenie do zdobycia jak najszerszej władzy wyjaśnia również przyczyny, dla których Fed podjęła gwałtowną kampanię o przejęcie kontroli nad większą liczbą banków. Uwieńczeniem kampanii było przyjęcie ustaw, które od 1987 r. rozciągnęły wymóg rezerw obowiązkowych Fed na wszystkie banki (nie tylko członkowskie banki handlowe). Teoria biurokratycznych zachowań wydaje się mieć zastosowanie w odniesieniu do działalności Rezerwy Federalnej, musimy jednak zdawać sobie sprawę, że postrzeganie Fed wyłącznie w kontekście troski o jej własne interesy jest zbyt radykalne. Maksymalizacja własnego dobrobytu nie wyklucza altruizmu. (Możesz hojnie wspomagać akcje charytatywne, ponieważ poprawia to twoje samopoczucie, nie zmienia to jednak faktu, że wspomagasz wartościową sprawę). W Fed z pewnością panuje przekonanie, że prowadzona polityka pieniężna służy interesom publicznym. Mniejszy stopień pewności i zgodności wiąże się z tym, jaka powinna być polityka pieniężna7. Skoro nie jest pewne, co leży w interesie publicznym, poczynaniami Fed mogą kierować również inne motywy. W tej sytuacji teoria biurokratycznych zachowań może być użytecznym narzędziem przewidywania motywacji Fed.

Author:

Related Post

top