Czym jest faktoring

Wiele firm musi borykać się z kłopotem ściągnięcia należności za wykonaną usługę. Wynika to z różnych powodów, z nierzetelności partnera bądź kłopotów finansowych firmy i jej niewypłacalności. Nie oznacza to jednak, że firma, która powinna otrzymać zapłatę za wykonaną usługę musi czekać na pieniądze dłużnika założony okres. Istnieje bowiem możliwość, że bank bądź instytucja prywatna wykupi ten dług. Pokryje ona należność i stanie się wierzycielem dłużnika.

Taka transakcja nazywana jest faktoringiem i jak się okazuje, stała się w ostatnim czasie niezwykle popularna. Warto w takim razie skoncentrować się na takiej usłudze, kiedy posiadamy kłopot z uzyskaniem należności, a nasza sytuacja nie pozwala nam na to, aby przez długi czas oczekiwać na zapłatę. W takiej sytuacji możemy bowiem dług ten sprzedać. Jest wiele instytucji, które zainteresowane są kupowaniem należności, dlatego też firmy, które nie chcą zwlekać z zapłatą, powinny się takim firmom przyjrzeć nieco bliżej. Taka transakcja może bowiem być korzystna dla obu stron.

Author:

Related Post

top