Po zapoznaniu się z zaletami pieniądza elektronicznego mógłbyś dojść do wniosku, że szybko staniemy się społeczeństwem bezgotówkowym, w którym wszystkie płatności będą dokonywane elektronicznie. Prawdziwie bezgotówkowa społeczność prawdopodobnie nie jest tak blisko. Rzeczywiście, prognozy społeczeństwa bezgotówkowego pojawiają się już od dwudziestu lat, jednak żadna z nich jeszcze się nie spełniła. Na przykład, w 1975 r. ?Business Week” prognozował, że elektroniczne środki płatności szybko ?zrewolucjonizują samo pojęcie pieniądza jako takiego”, po czym kilka lat później sam odwoływał te słowa. Dlaczego przejście do społeczeństwa bezgotówkowego odbywa się tak powoli? Jakkolwiek elektroniczne środki płatności mogą być bardziej efektywne niż system płatniczy oparty na papierze, kilka czynników przemawia przeciwko zaniknięciu systemu pisemnego. Po pierwsze, zainstalowanie komputera, czytnika kart, sieci telekomunikacyjnej koniecznej do wprowadzenia pieniądza elektronicznego w roli dominującego środka płatności, jest bardzo drogie. Po drugie, czeki papierowe mają tę zaletę, że stanowią dokumentację rachunku, coś, z czego wielu konsumentów bardzo niechętnie zrezygnuje. Po trzecie, korzystanie z czeków papierowych daje konsumentom kilka dni ?zawieszenia” – zanim czek zostanie zrealizowany a pieniądze wypłacone z rachunku wystawcy, mija zazwyczaj kilka dni, co oznacza, że wystawca czeku otrzymuje w tym czasie odsetki od tych pieniędzy. Elektroniczne środki płatności działają natychmiast i eliminują ten zarobek konsumenta.

Author:

Related Post

top