Archives

Deficyty budzetowe

Jak dotąd dowiedzieliśmy się, dlaczego deficyty budżetowe w niektórych państwach muszą prowadzić do kreacji pieniądza i inflacji. Albo deficyty są tak ogromne, albo państwo nie ma wystarczającego dostępu do rynków kapitałowych, na których mogłoby sprzedawać obligacje rządowe. Żaden z tych opisów nie wydaje się jednak odpowiadać sytuacji Stanów Zjednoczonych. Deficyty w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście wzrosły […]

Deficyt

Istnieje kilka sposobów, aby się przekonać, dlaczego deficyt prowadzi do zwiększenia bazy monetarnej, jeśli zasoby obligacji rządowych należących do społeczeństwa nie wzrosną. Najprostszy przypadek zachodzi wówczas, kiedy rządowy departament skarbu ma prawne możliwości emisji gotówki na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu jest wtedy bardzo nieskomplikowane: rząd po prostu płaci za wydatki przekraczające jego przychody nową gotówką […]

Dazenie do zdobycia wladzy

Dążenie do zdobycia jak najszerszej władzy wyjaśnia również przyczyny, dla których Fed podjęła gwałtowną kampanię o przejęcie kontroli nad większą liczbą banków. Uwieńczeniem kampanii było przyjęcie ustaw, które od 1987 r. rozciągnęły wymóg rezerw obowiązkowych Fed na wszystkie banki (nie tylko członkowskie banki handlowe). Teoria biurokratycznych zachowań wydaje się mieć zastosowanie w odniesieniu do działalności […]

Czy stajemy sie spoleczenstwem bezgotowkowym

Po zapoznaniu się z zaletami pieniądza elektronicznego mógłbyś dojść do wniosku, że szybko staniemy się społeczeństwem bezgotówkowym, w którym wszystkie płatności będą dokonywane elektronicznie. Prawdziwie bezgotówkowa społeczność prawdopodobnie nie jest tak blisko. Rzeczywiście, prognozy społeczeństwa bezgotówkowego pojawiają się już od dwudziestu lat, jednak żadna z nich jeszcze się nie spełniła. Na przykład, w 1975 r. […]

Podejscia nonaktywistycznego

Czy możliwość, że oczekiwania polityki liczą się w procesie wyznaczania płac, przemawia na rzecz stanowiska nonaktywistycznego? Argumentacja na rzecz stanowiska aktywistycznego mówi, że ze względu na powolność procesu do-stosowań płac i cen, polityka aktywistyczna o wiele szybciej przywróci gospodarkę do stanu pełnego zatrudnienia w punkcie 2 niż polityka nonaktywistyczna w punkcie 1. Argumentacja aktywistyczna nie […]

Kryzys kapitalowy

W okresie recesji 1990-1991 i w roku następnym rynek kredytowy przeżywał spadek, niemający precedensu od czasu II wojny światowej. Wielu ekonomistów i polityków twierdziło, że był to okres ?kryzysu kredytowego”, podczas którego kredyty były trudno dostępne, w wyniku czego aktywność gospodarcza w latach 1990-1992 bardzo spadła. Czy zahamowanie ekspansji kredytowej było przejawem kryzysu, a jeśli […]

Cykle swinskie

wahania cykliczne, jakim w warunkach gospodarki kapitalistycznej podlega produkcja żywca wieprzowego. Na podstawie uogólnienia długoletnich obserwacji skonstruowano teorię ?cyklów świńskich”, które zaklasyfikowano do tzw. cyklów specjalnych, tj. przebiegających niezależnie od ogólnych wahań koniunktury i mających swój własny mechanizm. Opis mechanizmu ?cyklów świńskich” jest nader prosty. Gdy z jakiegoś powodu (np. nieurodzaju zbóż czy ziemniaków) wzrośnie […]

Cykl koniunkturalny

Periodycznie powtarzające się długookresowe wahania podstawowych wielkości gospodarczych: produkcji, zatrudnienia, kredytu i cen. Wahania koniunkturalne różnią się od innych rodzajów wahań wielkości gospodarczych, chociaż mogą wpływać na ich przebieg i podlegają ich wpływowi. Poza wahaniami cyklicznymi rozróżnia się wahania sezonowe w ramach roku, wynikające ze zmian pór roku j warunków naturalnych, oraz zmiany przypadkowe, nie […]

top