Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie własnego księgowego. Ciężko stwierdzić, czy taki zabieg jest konieczny w przypadku małych przedsiębiorstw. Trzeba mieć przecież na uwadze, że zatrudnienie księgowego na pełen etat wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków rzędu kilku tysięcy złotych. Dlatego wielu z właścicieli firm decyduje się na powierzenie poszczególnych czynności rachunkowych zewnętrznym firmom. Ich pracownicy z należytą starannością podchodzą do powierzonych im czynności. Warto jednak sprawdzić, czy dane obowiązki są wykonywane zgodnie z fachową wiedzą księgową. Analiza finansowa powinna wykazać, czy nie zachodzą w tym zakresie jakiekolwiek nieprawidłowości. Trzeba przecież pamiętać, że dane zawarte w księgach rachunkowych oraz innych ewidencjach podlegają kontroli ze strony organów nadzoru. Nie da się ukryć, że surowe kary odstraszają przedsiębiorców od utajniania jakichkolwiek okoliczności w księgach. Warto wystrzegać się nawet nieumyślnych błędów i dokonać analizy.

Author:

Related Post

top